ADQ

Windows Server 2012 Platforma webowa i aplikacyjna

 

Zainteresowanie usługami IT opartymi na chmurze stale rośnie. Wydajne serwery są wciąż niezbędne ze względu na działające na nich ważne aplikacje i witryny sieci Web. Twoja organizacja albo już korzysta ze środowiska hybrydowego — czyli używa narzędzi oraz zasobów informatycznych lokalnych i zdalnych — albo to planuje. Aby zabezpieczyć poczynione już inwestycje w aplikacje lokalne, rozpoczynając migrację do chmury należy dysponować skalowalną aplikacją i platformą sieci Web, a także środkami umożliwiającymi ujednolicone zarządzanie aplikacjami i witrynami tej sieci.

 

Optymalizacja IT dzięki chmurze systemu Windows Server 2012
 
Windows Server 2012 zapewnia doskonałą platformę do łączenia hybrydowych środowisk IT obejmujących technologie lokalne i chmurowe. W przypadku obu tych technologii oferuje ogromną elastyczność hostowania aplikacji sieci Web lokalnie i w chmurze. Ponadto zapewnia przedsiębiorstwom i dostawcom usług hostingowych skalowalność oraz kompatybilność pozwalające na tworzenie i zarządzanie infrastrukturą chmur prywatnych i uruchomionymi istotnymi aplikacjami.
 
Nowoczesna platforma aplikacji obsługująca różnorodne lokalizacje
 
Windows Server 2012 zapewnia Twojej organizacji elastyczność tworzenia i uruchamiania symetrycznych i hybrydowych aplikacji w chmurach prywatnych obejmujących liczne lokalizacje, a także w hostowanych chmurach publicznych i na platformie Windows Azure (PaaS).
 
Różne poziomy połączeń pozwalają na hybrydowe scenariusze integracji aplikacji między systemem Windows Server 2012 a Windows Azure. Przykładowe funkcje to:

 • Szyna usług Windows Azure zapewniająca opcje przekazywania i bezpiecznego przesyłania wiadomości, które umożliwiają budowanie rozproszonych i luźno powiązanych aplikacji hybrydowych w chmurach prywatnych i publicznych;
 • Windows Azure Connect pozwalająca łatwo konfigurować połączenia na poziomie sieci między usługami Windows Azure a zasobami lokalnymi, takimi jak serwery baz danych czy kontrolery domen, co umożliwia wzajemny dostęp do zasobów, tak jakby wszystkie składowe infrastruktury znajdowały się w tej samej sieci;
 • Możliwość przenoszenia maszyn między chmurą a infrastrukturą lokalną umożliwiająca korzystanie z rozwiązania System Center 2012 lub portalu usług na potrzeby wdrażania, zarządzania i przenoszenia maszyn wirtualnych między systemami Windows Server 2012 a Windows Azure.
 • Windows Server 2012 jest ponadto skalowalną i elastyczną platformą aplikacji. Przykładowo komunikaty pub/sub (publikowania/subskrypcji), technologie przepływu pracy i integracji pozwalają tworzyć luźno powiązane aplikacje, które można łatwo i elastycznie rozbudowywać w systemach Windows Server 2012 i Windows Azure oraz między nimi.


Łatwy i elastyczny development
 
Windows Server 2012 oferuje programistom:

 • wspólne narzędzia do rozwoju oprogramowania, takie jak Visual Studio i TFS, które zapewniają programistom .NET bogate środowisko pracy,
 • symetrię programowania w zakresie rozwiązań lokalnych i chmurowych, te same narzędzia dla programistów można było używać w systemie Windows Server 2012 i Windows Azure, jak również
 • otwartą platformę wspierającą oprogramowanie typu „open source” i wiele różnych języków programowania; programiści mogą wybrać ulubiony język spośród obsługiwanych języków programowania takich jak: .NET, PHP, Node.js czy Python.

 
Skalowalna i elastyczna platforma sieci Web
 
Windows Server 2012 może poprawić gęstość i efektywność witryny sieci Web. Platforma zapewnia:

 • nowe funkcje ukierunkowane na tworzenie i obsługę środowisk typu „multitenant” (z wieloma dzierżawcami) obsługujących wiele dużych przedsiębiorstw lub wielu klientów wewnątrz infrastruktury dostawcy usług hostingowych, a także na zarządzanie nimi,
 • większą skalę za sprawą lepszej skalowalności SSL i rozbudowanych możliwości zarządzania dzięki scentralizowanej obsłudze certyfikatów SSL, optymalizacji konfiguracji usług IIS oraz skalowalności z zastosowaniem architektury NUMA, jak również
 • wsparcie krytycznych aplikacji biznesowych — w tym rozwiązań, które mogą być hostowane w chmurze — a także udoskonaloną obsługę otwartych standardów takich jak HTML 5 i WebSockets.

 
Korzyści


 
Windows Server 2012 opiera się na wieloletniej tradycji systemów Windows Server i jest sprawdzoną platformą aplikacji z tysiącami istniejących i wdrożonych aplikacji wraz z wielomilionową społecznością kompetentnych i doświadczonych deweloperów.
 
Windows Server 2012 rozszerza bogatą historię serwera aplikacyjnego środowiska Windows Serwer o wiele nowych funkcji i udoskonaleń zapewniających jeszcze większą elastyczność aplikacji. Nowy model aplikacji umożliwia wdrażanie ich w środowiskach lokalnych lub w chmurach albo w obu środowiskach na raz, zadzięki hybrydowym narzędziom. Ponadto wraz z systemem wprowadzane są usługi IIS 8.0 i platforma ASP.NET 4.5, które pomogą dostarczać najelastyczniejszą, najbardziej skalowalną i najbezpieczniejszą platformę hostowania aplikacji sieci Web, jaką można dziś stworzyć.
 
Windows Server 2012 zaprojektowano, aby zaoferować:

 • programistom — platformę i powiązane z nią narzędzia do tworzenia oraz wdrażania zaawansowanych aplikacji, które zaspokoją zapotrzebowanie klientów na rozwiązania lokalnej infrastruktury i oparte na Windows Azure;
 • dostawcom usług hostingowych — funkcje, które obsługują niedrogie wdrożenia i umożliwiają zarządzanie bardzo dużą liczbą witryn sieci Web; obejmuje to scenariusze „multitenant”, w których dostawcy mogą hostować dużą liczbę witryn klientów, zapewniając jednocześnie wysoką wydajność i dostępność, tak ważne przy wywiązywaniu się z umów określających poziom usług (SLA);
 • przedsiębiorstwom — platformę serwerową zapewniającą wysoką wydajność i dostępność aplikacji przy jednoczesnym wsparciu dla strategii związanych z aktualnymi i przyszłymi rozwiązaniami chmurowymi.

Serwery

Serwery

Sieci

Sieci komputerowe

Bezpieczeństwo

 

Bezpieczenstwo IT