ADQ


Skontaktuj się z nami

 

Masz pytania?

Zadzwoń lub wypełnij formularz kontaktowy.


Pomocy zdalna

 

Potrzebujesz pomocy zdalnej?

Uruchom sesję zdalną klikając na ten link


Zrozumieć RODO

 

Zanim przejdziemy do opisu konkretnych przykładów pokazujących, jak możemy pomóc Państwu przygotować się do RODO, pragniemy odpowiedzieć na niektóre spośród najbardziej fundamentalnych i krytycznych pytań dotyczących rozporządzenia i co to może dla Państwa oznaczać.

Początek pracy nad zapewnieniem zgodności z RODO

 

Systemy wykorzystywane przez Państwa do tworzenia, przechowywania, analizowania i zarządzania danymi obejmują szeroką gamę środowisk informatycznych – urządzenia osobiste, serwery lokalne (on-premises), usługi chmurowe, czy nawet Internet Rzeczy.

Inwentaryzacja danych w RODO

 

Inwentaryzacja danych: identyfikacja, jakie dane osobowe Państwo posiadają i gdzie są one przechowywane
Pierwszym krokiem w kierunku zapewnienia zgodności z RODO jest dokonanie oceny, czy RODO dotyczy Państwa organizacji oraz, jeżeli tak jest, w jakim zakresie. Ta analiza rozpoczyna się od zrozumienia, jakie dane Państwo posiadają i gdzie są one przechowywane.

Zarządzanie danymi w RODO

 

Zarządzanie: określenie, w jaki sposób dane osobowe są wykorzystywane i udostępniane

RODO zapewnia osobom, których dane dotyczą większą kontrolę nad tym, w jaki sposób ich dane osobowe są rejestrowane i wykorzystywane. Osoba, której dane dotyczą może na przykład zwrócić się do Państwa organizacji o udostępnienie danych, które jej dotyczą, przesłania jej danych do innych usług, poprawienia błędów jej danych lub wyłączenia określonych danych z dalszego przetwarzania w określonych przypadkach. W niektórych przypadkach na wnioski te odpowiedzi muszą być udzielane w ustalonym terminie.

Ochrona danych w RODO

 

Ochrona: wprowadzenie mechanizmów zabezpieczających, mających na celu zapobieganie, wykrywanie i reagowanie na luki w systemach zabezpieczeń i naruszenia ochrony danych osobowych
Organizacje coraz bardziej zdają sobie sprawę ze znaczenia bezpieczeństwa informacji ale RODO podnosi poprzeczkę. Wymaga od organizacji podejmowania odpowiednich działań technicznych i organizacyjnych celem zapewnienia ochrony danych osobowych przed utratą, nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem.

Raportowanie w RODO

 

Raportowanie: podejmowanie działań w odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych, raportowanie naruszeń danych osobowych oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji
RODO wyznacza nowe standardy w zakresie przejrzystości, rozliczalności i ewidencji. Będą Państwo musieli działać w sposób bardziej transparentny w zakresie nie tylko przetwarzania danych osobowych, ale również sposobu aktywnego prowadzenia dokumentacji definiującej stosowane przez Państwa procesy i wykorzystanie danych osobowych.

Serwery

Serwery

Sieci

Sieci komputerowe

Bezpieczeństwo

 

Bezpieczenstwo IT