ADQ

Exchange 2010 SP1 - Eksportowanie i importowanie skrzynek pocztowych.

Tworzymy uniwersalną grupę zabezpieczeń "Mailbox Admins" i przypisujemy role utworzonej grupie:


New-ManagementRoleAssignment -Name "Import Export Mailbox Admins" -SecurityGroup "Mailbox Admins" -Role "Mailbox Import Export"

Eksportowanie:

Polecenie Opis
New-MailboxExportRequest Uruchamia operacje eksportu z mailbox-a do pliku PST
Get-MailboxExportRequest Wyświetla informacje o wykonywanym eksporcie
Set-MailboxExportRequest Zmienia opcje w wykonywanym eksporcie
Suspend-MailboxExportRequest Zawiesza wykonywanie żądania eksportu
Resume-MailboxExportRequest Wznawia zawieszone żądanie eksportu
Remove-MailboxExportRequest Usuwa żądanie eksportu
Get-MailboxExportRequestStatistics Wyświetla szczegółowy raport eksportu

 

Przykład
New-MailboxExportRequest -Mailbox Nazwa_uzytkownika -FilePath \\Udział\Nazwa_uzytkownika.pst

 

Importowanie:

Polecenie Opis
New-MailboxImportRequest Uruchamia operacje importu z pliku PST do mailbox-a
Get-MailboxImportRequest Wyświetla informacje o wykonwywanym imporcie
Set-MailboxImportRequest Zmienia opcje w wykonywanym imporcie
Suspend-MailboxImportRequest Zawiesza wykonywania żądania importu
Resume-MailboxImportRequest Wznawia zawieszony żądania importu
Remove-MailboxImportRequest Usuwa żądanie importu
Get-MailboxImportRequestStatistics Wyświetla szczegółowy raport importu

 

Przykład
New-MailboxImportRequest -Mailbox Nazwa_użytkownika -FilePath \\Udzial\Nazwa_uzytkownika.pst

Serwery

Serwery

Sieci

Sieci komputerowe

Bezpieczeństwo

 

Bezpieczenstwo IT